Gradering av turar

Turane er gradert i tre ulike vanskegradar.

Grøn

Grøn

Tur for deg som er nybegynner, og har lite eller ingen forkunnskap om temaet.
Blå

Blå

Tur for deg som har greie skiferdigheiter, men som ønsker meir kunnskap og praktiske ferdigheiter.
Raud

Raud

Du har vore på fleire toppturar og beherskar både oppstiging og nedkjøring meget godt.