Festivalpass

Pris: 

Med festivalpass får du:

  • melde deg på guida turar til vinterens fyrste snø
  • foredrag, kviss og hygge på Norsk fjellsenter
  • enkel middag på Norsk fjellsenter fredag
  • festivalmiddag på Nordal turistsenter laurdag
  • festivalpub med levande musikk på Nordal turistsenter laurdag kveld
  • inngang til utstillinga Bergtatt på Norsk fjellsenter
  • kaffi, bål og turtips
  • tilgang til demoutstyr og vegleiing
  • gode prisar på overnatting

Arrangementa på Lom skifestival, også deltaking på guida turar, er berre tilgjengeleg med festivalpass.

Vi refunderer kun festivalpass dersom vi må avlyse festivalen, men vi kan hjelpe med å selgje festvialpasset vidare om det skulle bli naudsynt