Festivalpass

Her kan du melde deg på tur!

LOM SKIFESTIVAL 2020 ER UTSELT!

For å gjere det enklare å halde ein meter avstand og oppretthalde godt smittevern, legg vi opp til ein ekstra liten og intim festival i 2020. Alle arrangement og turar under festivalen er berre opne for deltakarar med festivalpass.

Vi tilbyr hundre prosent refusjon av billettane dersom myndigheitane endrar reglane for arrangement.

Pris for UTE/Friflyt-abonnentar: 1270
Pris med prøve abonnement på UTE: 1470

Med festivalpass får du:

  • melde deg på guida turar til vinterens fyrste snø
  • foredrag og film på Norsk fjellsenter
  • enkel middag på Norsk fjellsenter fredag
  • festivalmiddag på Nordal turistsenter laurdag
  • festivalpub med levande musikk på Nordal turistsenter laurdag kveld
  • inngang til utstillinga Bergtatt på Norsk fjellsenter
  • deltaking på workshops om ski, snø og tryggleik
  • kaffi, bål og turtips
  • tilgang til demoutstyr og vegleiing
  • gode prisar på overnatting

Arrangementa på Lom skifestival, også deltaking på guida turar, er berre tilgjengeleg med festivalpass.