Personleg utstyr

Kvar enkelt deltakar må ha med seg hensiktsmessig utstyr for å klare seg ute i vinterfjellet ein lang dag.

Dersom du treng å leige ski eller utstyr kan du sjekke her Naturopplevingar.

Som eit minimum skal følgjande vere med på våre turar:
• Sender/mottakar
• Spade
• Søkestang
• Solbriller
• Egna skiklede, ullundertøy, skisokker + ekstra skift
• Skihanskar/ekstra votter/lue/buff
• Termos og drikkeflaske
• Ski
• Feller
• Stavar, helst med lengdejustering
• Dagstursekk (vi anbefalar 40-45 liter)

Dersom de har, ta også med:
• Vindsekk eller jervenduk
• Liggeunderlag
• Vi anbefalar hjelm, men vi har ikkje krav om dette
• Enkelt fyrstehjelpsett